معماری
خانه / علمی / آیا میدانید؟

آیا میدانید؟

آیا می دانید خواب ها چند نوع هستند؟

آیا می دانید خواب ها چند نوع هستند؟-آریامن

خواب ها چند نوع هستند؟ خواب ها سه قسمتند: خواب های صریح که احتیاج به تعبیر ندارد. اضغاث و احلام (خواب های آشفته) چون تعبیر آن ها یا ممکن نیست یا سخت است. خواب هایی که روح آدمی در آن تصرف دارد یا به اظهار یا به تمثیل که مربوط …

ادامه نوشته »

آیا می دانید اولین داوطلب قتل به پیامبر چه کسی بود؟

چون دعوت پیغمبر و رسوایی مشرکین و دین آن ها را مورد عیب و ایراد قرار داند قریش را ناراحت و رنجیده خاطر می ساخت، ابوجهل می گفت که با چنین وضعیتی مردن بهتر از زندگی ننگین است. آیا در میان شما کسی نیست که محمد (ص) را بکشد اگر …

ادامه نوشته »