معماری
خانه / بایگانی برچسب: ضعیف ترین پادشاه قاجار

بایگانی برچسب: ضعیف ترین پادشاه قاجار

محمدحسن میرزا، پادشاه بی تاج و تخت ایران!

محمدعلی شاه قاجار,دوره آخر سلطنت محمدعلی شاه قاجار

آخرین پادشاه قاجار   محمدحسن میرزا فرزند محمدعلی شاه قاجار آخرین ولیعهد سلسله قاجار بود که پس از عزل احمدشاه از سلطنت به دستور رضاشاه از کاخ گلستان اخراج و از طریق بغداد به اروپا رفت. محمدحسن میرزا فرزند محمد علی شاه ششمین پادشاه قاجار بود که به دلیل آنکه …

ادامه نوشته »